Dự báo CAC 40, DAX 30 & FTSE 100: Sự phục hồi sẽ tiếp tục?

Một cách tốt để xác định thị trường chứng khoán mạnh như thế nào bằng cách xem Dự báo CAC 40, DAX 30 & FTSE 100. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về ý nghĩa của chúng, tại sao bạn cần kiểm tra chúng thường xuyên và những gì có thể được thực hiện để tăng cơ hội chính xác.

Đã bao lâu bạn cố gắng mua vào thị trường chứng khoán? Nếu bạn chưa quen với thị trường thì có lẽ bạn sẽ bị thiếu thông tin và rất nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể sẽ đánh bại bạn. Biết bốn chỉ số chính và thuật ngữ liên quan đến chúng có thể giúp bạn chọn đúng cổ phiếu để đầu tư.

Vậy làm thế nào để bạn biết bạn đang mua gì? Trước tiên, bạn cần kiểm tra các chỉ số hàng đầu cho mỗi chỉ số. Mỗi người sẽ có bốn yếu tố chính, đó là những gì họ nhìn vào để đánh giá xem các cổ phiếu sẽ cao hay thấp.

Chỉ số CAC 40 là một chỉ số về giá cổ phiếu của các công ty đã công khai trong vòng hai năm qua, thường là quý đầu tiên của năm. Họ nhìn vào số vốn mà công ty đã huy động thông qua việc chào bán. CAC cao hơn có nghĩa là họ đã huy động được nhiều tiền hơn.

Chỉ số DAX dựa trên chỉ báo DVAX (Dữ liệu cho Chỉ số các công ty hàng đầu của Anh). Nó nhìn vào lợi nhuận hàng quý của chỉ số DVAX, là chỉ số cho 100 công ty hàng đầu. Một con số cao hơn có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Nhìn vào ba báo cáo DVAX cuối cùng để quyết định xem cổ phiếu có tăng hay không.

Chỉ báo FTSE được sử dụng để đánh giá xem thị trường có đang suy thoái hay không. Nó nhìn vào ba mươi ngày cuối cùng của giá cổ phiếu cũng như xem xét những gì thị trường đang làm trong vòng ba tháng qua. Đó là một chỉ số rất tốt vì nó dựa trên xu hướng thị trường. Con số càng cao, điều kiện thị trường càng tệ.

Cách tốt nhất để kiểm tra các chỉ số này là sử dụng biểu đồ ngày của thị trường. Biểu đồ ngày càng tốt thì cơ hội kiếm lợi nhuận của bạn càng cao. Có hai loại biểu đồ ngày. Biểu đồ hàng ngày và biểu đồ hàng tuần.

CAC dựa trên giá trị của cổ phiếu và nó trái ngược với DAX. DAX được sử dụng để đánh giá quy mô của các công ty chào bán cổ phiếu. Các công ty lớn hơn tăng số lượng lớn hơn, vì vậy nó cho một bức tranh lớn hơn.

DAX được sử dụng để đánh giá mức độ của chiếc bánh sẽ đến với công chúng. Nếu bạn đang nhìn vào một con số trong mười năm qua và giá trị cổ phiếu đã giảm thì con số đó sẽ thấp hơn. Điều này chỉ ra rằng có ít hơn một chiếc bánh sẽ ra mắt công chúng.

FTSE tương tự như DAX, nhưng họ xem xét các cổ phần trong FTSE (công ty liên bang). FTSE cũng là một chỉ số chính của thị trường nói chung. Vì thị trường chứng khoán rất rộng lớn, bạn có thể có được một thước đo khá chính xác về sức khỏe của thị trường.

Chỉ số tốt nhất là biểu đồ hàng tuần của chỉ số FTSE. Biểu đồ hàng tuần được coi là tốt nhất vì thị trường thay đổi rất ít trong tuần. Tuy nhiên, những biểu đồ hàng tuần này có thể khó diễn giải.

Cách tốt nhất để tìm hiểu những gì đang xảy ra là kiểm tra biểu đồ hàng tuần. Bạn có thể tìm hiểu chính xác những gì thị trường đang làm để bạn có thể là người tạo ra chiến thắng lớn khi thị trường tăng giá cuối cùng quyết định thay đổi hướng.