Giao dịch ngoại hối: Forex là gì? Giải thích Giao dịch FX

Nếu bạn không quen thuộc với Forex, bạn có thể tự hỏi, “Forex là gì?” và “Giao dịch ngoại hối là gì?” Đây là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới và là một trong những thị trường dễ bắt đầu nhất, miễn là bạn có một số vốn để mạo hiểm. Tuy nhiên, có một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng bạn nên hiểu để bắt đầu. Ngoài các cặp tiền, bạn cũng sẽ cần hiểu các thuật ngữ cơ bản liên quan đến từng cặp tiền.

Thị trường ngoại hối là một thị trường toàn cầu hoạt động suốt ngày đêm. Nó được tạo thành từ nhiều quốc gia và tiền tệ và được điều chỉnh bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Thị trường ngoại hối giao dịch với hàng nghìn tỷ đô la trao đổi tiền tệ mỗi ngày. Vì không có sàn giao dịch trung tâm, nên tất cả các sàn giao dịch tiền tệ đều không cần kê đơn. Hầu hết giao dịch diễn ra giữa các tổ chức và cá nhân, những người đưa ra quyết định của họ dựa trên các giả định về sự thay đổi giá của họ. Nói chung, một cặp sẽ cho bạn biết giá trị của một loại tiền cụ thể so với một loại tiền khác. Một cặp, chẳng hạn như EUR / USD, cho thấy giá trị của một loại tiền tệ nhất định so với một loại tiền tệ khác.

Tiền tệ được trao đổi cho một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch dự đoán giá trị của một loại tiền tệ và mua nó ngay hôm nay để kiếm lời. Sau đó, họ bán nó khi giá trị của nó giảm xuống. Đây được gọi là “đi tắt”. Mỗi loại tiền có mã riêng của nó, như EUR / USD và mỗi loại có giá trị cơ bản (cơ sở) riêng. Điều này giúp bạn có thể bắt được một nhà môi giới và tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Thị trường ngoại hối được điều hành bởi các tổ chức và ngân hàng toàn cầu. Các nhà giao dịch có thể giao dịch tiền tệ trên toàn cầu 24 giờ một ngày. Lợi ích lớn nhất của forex là nó được mở để kinh doanh suốt ngày đêm. Ngoài việc mở cửa 24 giờ một ngày, thị trường ngoại hối có thể được giao dịch bất cứ lúc nào. Nhược điểm lớn nhất là hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối không bao giờ giao tiền tệ mà họ giao dịch. Thay vào đó, họ dựa vào các công cụ phái sinh để suy đoán về sự thay đổi giá cả mà không nắm quyền sở hữu tài sản thực tế.

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Người ta ước tính rằng 3 nghìn tỷ USD được giao dịch mỗi ngày chỉ tính riêng ở Anh. Đây là một thị trường toàn cầu, nơi mọi người có thể trao đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Các loại tiền tệ được giao dịch tại các thị trường giao dịch tiên tiến nhất trên thế giới, chẳng hạn như London và New York. Khi bạn giao dịch với thị trường ngoại hối, bạn cần tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về tiền tệ.

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới. Bạn có thể mua một loại tiền tệ ở một quốc gia và bán nó ở một quốc gia khác. Điều này có nghĩa là giá trị tiền tệ của bạn luôn biến động với số lượng nhỏ. Mua và bán một loại tiền tệ nhất định có thể dẫn đến việc tăng hoặc giảm giá mạnh. Bạn sẽ cần phải nghiên cứu cẩn thận các động lực đang thúc đẩy giá trị của các loại tiền tệ này.