Triển vọng giá đô la Canada: Phạm vi USDCAD tiếp tục sau BoC

Trước thông báo gần đây rằng Ngân hàng Canada (BoC) sẽ hạ thấp Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD (như Ngân hàng Canada thường được biết đến) và các nhà hoạch định chính sách của họ hiện đang tìm cách khuyến khích người tiêu dùng trong nước chi tiêu nhiều hơn về hàng hóa và dịch vụ và để cung cấp thêm hàng hóa và dịch vụ trong nước cho người tiêu dùng Canada. Họ hy vọng rằng bằng cách giữ Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD ở mức cao hơn một chút so với mức hiện tại, họ có thể khuyến khích quay trở lại tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy niềm tin kinh doanh và đồng đô la Canada trong quá trình này. Họ cũng sẽ tìm đến Hoa Kỳ để cung cấp hỗ trợ tiền tệ bằng cách giúp BoC truy cập vào dự trữ ngoại hối của mình vì Triển vọng giá đô la Mỹ: USDCAD có thể sẽ không thay đổi.

Với triển vọng giá đô la Mỹ: USDCAD ở mức hiện tại, Đô la Canada đã tương đối không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây đối với hệ thống lãi suất của Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và bỏ phiếu của Vương quốc Anh để thoát khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, người ta tin rằng BoC sẽ tìm đến Hoa Kỳ để giúp đỡ họ trong trường hợp Triển vọng giá đô la Mỹ: USDCAD bị cắt giảm đáng kể. Vì lý do này, Hoa Kỳ sẽ cần cung cấp cho BoC những đảm bảo rằng họ có thể dựa vào dự trữ ngoại hối của mình trong trường hợp Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD bị Hoa Kỳ cắt giảm đáng kể.

Để Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD bị cắt giảm đáng kể, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ phải cung cấp một số hỗ trợ cho Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD và cũng cần phải cung cấp một số loại bảo lãnh cho đối tác Canada của mình rằng Kết quả là nó sẽ không mất giá trị của nó. Ngoài ra, BoC cũng sẽ rất cần thiết để cung cấp cho Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ những đảm bảo rằng họ sẽ không phải cắt bỏ các biện pháp kích thích can thiệp trong nền kinh tế Canada. Theo nghĩa này, điều quan trọng đối với BoC là cung cấp cho Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ những đảm bảo rằng các biện pháp chính sách tiền tệ của nó sẽ không có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Canada. Mặc dù BoC có thể không cần phải cắt giảm Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD để cung cấp cho Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sự đảm bảo, nhưng cũng có thể muốn làm như vậy để BoC tự tin hơn rằng họ sẽ không phải thực hiện các biện pháp chính sách tại Hoa Kỳ theo cách gây bất lợi cho người tiêu dùng Canada.

Nếu Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD, điều quan trọng đối với BoC là cung cấp cho Ủy ban dự trữ liên bang Hoa Kỳ một dấu hiệu rõ ràng về lý do tại sao nó cắt giảm Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD và đó là gì sẽ làm gì để chống lại ảnh hưởng của động thái của Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Điều này là cần thiết bởi vì nếu BoC không cung cấp cho Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ những loại đảm bảo này, thì BoC sẽ phải đi đầu và cố gắng thực hiện các động thái chính sách tiền tệ của riêng mình theo cách không gây tác động bất lợi nền kinh tế Canada và người tiêu dùng Canada.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Canada thường không thay đổi các quyết định chính sách tiền tệ của họ, nhưng họ có thể và thay đổi chúng một cách bất ngờ. Tuy nhiên, nếu và khi họ làm, điều quan trọng đối với Ngân hàng Dự trữ Liên bang Canada là có thể đưa ra lời trấn an với BoC rằng hành động của BoC sẽ không có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Canada. Khi có sự thay đổi chính sách, BoC sẽ muốn đảm bảo rằng họ có sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong quyết định của mình bởi vì nếu không, BoC sẽ phải dựa vào người tiêu dùng trong nước để nhận được sự hỗ trợ mà họ cần để thực hiện chính sách tiền tệ theo cách có lợi cho người tiêu dùng Canada.

Hoa Kỳ cần phải làm những gì có thể để hỗ trợ Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD để khiến BoC tự tin rằng họ sẽ không phải thực hiện các biện pháp chính sách của mình theo cách gây bất lợi cho người tiêu dùng Canada và theo cách đó là có hại cho nền kinh tế Canada. Mặc dù Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thường không thay đổi các quyết định chính sách tiền tệ của mình, nhưng nó có quyền làm như vậy và Hoa Kỳ cần đảm bảo rằng họ có sự hậu thuẫn cần thiết để thực hiện. Nếu BoC không thể thuyết phục được Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ rằng động thái của họ sẽ không có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Canada, thì có thể cần phải thay đổi cách quản lý các tổ chức tài chính Canada. và điều này có thể có nghĩa là Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD bị ảnh hưởng.

Hoa Kỳ cần cung cấp cho Ủy ban Dự trữ Liên bang Canada những đảm bảo để khiến BoC tự tin rằng họ sẽ không phải thực hiện chính sách của mình theo cách gây bất lợi cho người tiêu dùng Canada và nền kinh tế Canada. Nếu BoC không thể cung cấp các đảm bảo này, BoC có thể phải thay đổi cách quản lý các tổ chức tài chính Canada và điều này có thể có nghĩa là Triển vọng giá đô la Canada: USDCAD bị ảnh hưởng.